Kategoriler ( Arz - Talep )
TAPBİS
TAPBİS
TAPBİS
TAPBİS
YAN ÜRÜN KATEGORİLERİ
Endüstriyel, bitkisel ve hayvansal materyalleri “atık” olmaktan kurtarın. Yan ürün olarak değerlendirerek doğrudan ekonomiye kazandırabilirsiniz.
ALTERNATİF HAMMADDE/YAKIT KATEGORİLERİ
Atıkları alternatif hammadde, ek yakıt veya biyokütle yakıtı olarak değerlendirin. Böylece atıklarınıza değer katabilirsiniz.
ATIK KATEGORİLERİ
Atıklarınızı teslim edebileceğiniz yetkili/lisanslı firmaları bularak pazar oluşturun. TAPBİS yetkisiz firmaları devre dışı bırakacaktır.
SEKTÖREL KATEGORİLER
TAT’dan TAT’a TAT’dan GDT’ye sektörel firmalar arasında yasal atık ticareti yapın. Fırsatları yakalayarak işinize güvenli bir şekilde değer katabilirsiniz.
İKİNCİL HAMMADDE KATEGORİLERİ
İkincil kullanım amacıyla atıktan elde edilen ucuz hammaddeleri kullanın. Böylece döngüsel ekonominin son halkasını tamamlayabilirsiniz.
TARIMSAL KATEGORİLER
Yan ürün veya atıktan türetilmiş materyalleri tarımsal amaçlı gübre veya toprak iyileştirici olarak değerlendirin. Atıkları doğal yollarla ekonomiye kazanabilirsiniz.
DIŞ TİCARET KATEGORİLERİ
Atık ithalatı ve ihracatına ilişkin yasal prosedürü öğrenin. Sınırlarınızı genişleterek sadece yurt içinde değil yurt dışında da alternatifler geliştirebilirsiniz.
DESTEK HİZMETLERİ KATEGORİLERİ
İşi uzmanına bırakın. Atık taşıma, belgelendirme, danışmanlık ve diğer endüstriyel hizmet firmalarından destek alabilirsiniz.
MAKİNE EKİPMAN KATEGORİLERİ
Hurdaya ayırdığınız makine ve ekipmanlar başkalarının işine yarayabilir. Atık yönetimi ve geri kazanım araç, gereç, makine ve ekipmanlarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Üyelik Tipleri

TAPBİS, faaliyet kollarına göre oluşturulan 4 ana üye grubuna hizmet eder.


Atık Üreticisi (Bireysel/Esnaf)
Ev, ofis ve benzeri ticari kurumsal yerler ile atık üreticisi konumundaki atölye, tamirhane, lokanta, akaryakıt istasyonu, tarım işletmesi gibi diğer küçük ölçekli işletmelerin ücretsiz faydalanacağı üyelik tipidir.
Atık Üreticisi (Firma)
Sanayi kuruluşları ile orta ve büyük ölçekli diğer tesislerin ücretsiz faydalanacağı üyelik tipidir. (Yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle ve tarımsal kategoriler B+ tipi üyeliğe tabidir.)
Destek Firması
Atık taşıma, temizleme, söküm, yıkım, belgelendirme, danışmanlık, dış ticaret, araç, makine, ekipman satışı gibi konularda destek hizmeti veren firmaların faydalanacağı ücretli üyelik tipidir.
Sektörel Firma
Atıkların toplanması, ayrıştırılması, ara depolanması, geri kazanılması, bertarafı gibi konularda faaliyet gösteren lisanslı ve/veya yetki belgeli firmaların tabi olduğu ücretli üyelik tipidir.

Atıkları “değer”lendirin

Çeşitli faaliyetler sonucu oluşan atıkları, değerli bir kaynak haline getirmek sizin elinizde. Atıklarınızı doğru yöneterek hem ekonomik gelir elde edebilir, hem de sektörlerin hammadde ihtiyacının bir kısmının atıklardan sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Yöntem ve seçenekleri takip edin…

Doğal kaynakları ve çevreyi koruyun

Ülkemizde 30 milyon ton’dan fazla atık oluştuğunu ve sadece % 12 sinin geri kazanıldığını biliyor musunuz? Bu rakamı artırmak, doğal kaynaklara olan baskıyı azaltmak ve atıkları kirlilik kaynağı olmaktan çıkartmak için geri kazanımı fark edin…

Müşteri portföyünüzü arttırın

Daha fazla atık üreticisine ulaşabilir, sınırlarınızı genişleterek fırsatları yakalayabilirsiniz. Atık yönetimi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürün ve hizmetlerini tanıtabilmelerini kolaylaştırmak için C ve D tipi üyelerimize ücretsiz “mağaza hizmeti” veriyoruz.

Stratejik İşbirliği

Bünyesindeki firmaların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırarak genel menfaatlere uygun ve çevreye saygılı olarak gelişmesini sağlamak, ekonomiye ve doğal kaynakların korunmasına destek olmak üzere sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, esnaf odası, zıraat odası, belediye, birlik, dernek ve holdinglerle işbirliği yapıyoruz.


Böylece işbirliği kuruluşları ve mensuplarını geri kazanım ağına dahil ederek sürdürülebilir kalkınma ve çevreye uyumlu gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

Destekleyen Kuruluşlar

Ulusal kaynak verimliliğinin arttırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması için geri kazanıma giden yolu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ancak tüm sektörlere ulaşabilmek için çok yönlü desteğe ihtiyacımız var.


Siz de bu çabayı bir şekilde desteklemek ister misiniz?