tapbis

Atıkları “değer”lendirin

Atıkları, değerli bir kaynak haline getirmek sizin elinizde. Atıklarınızı doğru yöneterek ekonomik gelir elde edebilir, yeniden hammadde olarak kullanılmasına yardımcı olabilirsiniz…

Doğal kaynakları ve çevreyi koruyun

Ülkemizde yılda 30 milyon ton’dan fazla atık oluştuğunu ve bunun sadece % 12 sinin geri kazanıldığını biliyor musunuz? Geri kazanımı fark edin…

Müşteri portföyünüzü arttırın

Daha fazla atık üreticisine ulaşabilir, sınırlarınızı genişleterek fırsatları yakalayabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerini tanıtabilmeleri için kurumsal üyelerimize ücretsiz “mağaza hizmeti” veriyoruz.


Kategoriler ( Arz - Talep )
TAPBİS
TAPBİS
TAPBİS
TAPBİS
TAPBİS
YAN ÜRÜN KATEGORİLERİ
Endüstriyel, bitkisel ve hayvansal materyalleri “atık” olmaktan kurtarın. Yan ürün olarak değerlendirerek doğrudan ekonomiye kazandırabilirsiniz.
TAPBİS
ALTERNATİF HAMMADDE/YAKIT KATEGORİLERİ
Atıkları alternatif hammadde, ek yakıt veya biyokütle yakıtı olarak değerlendirin. Böylece atıklarınıza değer katabilirsiniz.
TAPBİS
ATIK KATEGORİLERİ
Atıklarınızı teslim edebileceğiniz yetkili/lisanslı firmaları bularak pazar oluşturun. TAPBİS yetkisiz firmaları devre dışı bırakacaktır.
TAPBİS
SEKTÖREL KATEGORİLER
TAT’dan TAT’a TAT’dan GDT’ye sektörel firmalar arasında yasal atık ticareti yapın. Fırsatları yakalayarak işinize güvenli bir şekilde değer katabilirsiniz.
TAPBİS
İKİNCİL HAMMADDE KATEGORİLERİ
İkincil kullanım amacıyla atıktan elde edilen ucuz hammaddeleri kullanın. Böylece döngüsel ekonominin son halkasını tamamlayabilirsiniz.
TAPBİS
TARIMSAL KATEGORİLER
Yan ürün veya atıktan türetilmiş materyalleri tarımsal amaçlı gübre veya toprak iyileştirici olarak değerlendirin. Atıkları doğal yollarla ekonomiye kazanabilirsiniz.
TAPBİS
DIŞ TİCARET KATEGORİLERİ
Atık ithalatı ve ihracatına ilişkin yasal prosedürü öğrenin. Sınırlarınızı genişleterek sadece yurt içinde değil yurt dışında da alternatifler geliştirebilirsiniz.
TAPBİS
DESTEK HİZMETLERİ KATEGORİLERİ
İşi uzmanına bırakın. Atık taşıma, belgelendirme, danışmanlık ve diğer endüstriyel hizmet firmalarından destek alabilirsiniz.
TAPBİS
MAKİNE EKİPMAN KATEGORİLERİ
Hurdaya ayırdığınız makine ve ekipmanlar başkalarının işine yarayabilir. Atık yönetimi ve geri kazanım araç, gereç, makine ve ekipmanlarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Üyelik Tipleri

TAPBİS, faaliyet kollarına göre oluşturulan 4 ana üye grubuna hizmet eder.


Ücretsiz
TAPBİS
Atık Üreticisi
(Bireysel/Esnaf)
Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerler ile satış yeri, atölye, tamirhane, lokanta, eczane, akaryakıt istasyonu, tarım işletmesi gibi esnaf ve diğer küçük ölçekli işletmeler...
Ücretsiz
TAPBİS
Atık Üreticisi
(Firma)
Sanayi kuruluşları ile atık üreticisi konumundaki orta ve büyük ölçekli diğer tesisler...
(B tipi üyeler, "B+ yetki paketi" alarak yetki alanlarını genişletebilirler.)
TAPBİS
Destek Firması
(Kurumsal Üye)
Atık taşıma, endüstiyel temizlik, tanker yıkama, söküm, yıkım, danışmanlık, dış ticaret, araç, makine, ekipman satışı gibi konularda destek hizmeti veren firmalar...
TAPBİS
Sektörel Firma
(Kurumsal Üye)
Atıkların toplanması, ayrıştırılması, ara depolanması, geri kazanılması, bertarafı gibi konularda faaliyet gösteren lisanslı ve/veya yetki belgeli firmalar...

Stratejik İşbirliği

Bünyesindeki firmaların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırarak genel menfaatlere uygun ve çevreye saygılı olarak gelişmesini sağlamak, ekonomiye ve doğal kaynakların korunmasına destek olmak üzere sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, esnaf odası, zıraat odası, belediye, birlik, dernek ve holdinglerle işbirliği yapıyoruz.


Böylece işbirliği kuruluşları ve mensuplarını geri kazanım ağına dahil ederek sürdürülebilir kalkınma ve çevreye uyumlu gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

Destekleyen Kuruluşlar

Destekleyen kuruluşlar, TAPBİS projesinin oluşmasında ve gelişmesinde katkı sağlayan kuruluşlardır.