tapbis

İşbirliği Ücretleri

İşbirliği Ücretleri
İşbirliği kuruluşu türü 1.Seçenek
İşbirliği kuruluşu ücret öder.
İşbirliği kuruluşu aşağıdaki formülle hesaplanan yıllık bir “yazılım kullanım ve işletim bedeli” öder. Bu durumda İşbirliği kuruluşu üyelerine üyelik tipine bakılmaksızın ücretsiz hizmet verilir.
2.Seçenek
Üyeler ücret öder.
İşbirliği kuruluşu ücret ödemez. Her üye, üyelik tipi ve faaliyet koluna göre kendi ücretini öder. A ve B tipi üyelikler ücretsizdir. B+, C ve D tipi üyelikler için % 20 işbirliği indirimi uygulanır.
Belediyeler Nüfus/20.000 x Brüt asgari ücret İşbirliği kuruluşu mensuplarına % 20 indirim uygulanır.
Ticaret Odaları Odaya üye firma sayısı/500 x Brüt asgari ücret
Ticaret ve Sanayi Odaları Odaya üye firma sayısı /300 x Brüt asgari ücret
Sanayi Odaları Odaya üye firma sayısı /20 x Brüt asgari ücret
OSB’ler Faaliyet gösteren firma sayısı/20 x Brüt asgari ücret
Çevre Danışmanlık Firmaları Danışmanlık hizmeti verilen firma sayısı/40 x Brüt asgari ücret
Birlik, dernek ve holdingler Kuruluş mensuplarının sayısına ve faaliyet koluna göre belirlenir.
  • Belediyelerle yapılacak işbirliği/hizmet alımı protokollerinde TUİK in yayınladığı bir önceki yıla ait nüfus sayım sonuçları baz alınır.
  • Üye, birden fazla işbirliği kuruluşunun mensubu ise, indirim oranı en yüksek olan uygulanır.
  • Aynı il içerisinde birden fazla kuruluşla (Belediye, OSB, Ticaret Sanayi Odası gibi) müştereken işbirliği protokolü yapılabilir.
  • KDV hariçtir.