tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
5996 Sayılı Kanun Değişikliği
Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik
Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Obay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ 2016-15
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Bitkisel Yan Ürün Pazarı Akış Şeması
Yem Maddeleri Katalogu
Sık Sorulan Sorular
#1 Bitkisel yan ürün nedir?
Yem, ilaç, kozmetik gibi alanlarda (yakma hariç) kullanma potansiyeli olan, bitkilerin ayıklanması, elenmesi, ezilmesi, kurutulması, işlenmesi sonucu elde edilen sap, kabuk, çekirdek, küspe, posa gibi tali ürünlerdir.
#2 Bitkisel yan ürünler atık kapsamına girer mi?
Bitkilerin ayıklanması, elenmesi, ezilmesi, kurutulması veya işlenmesi sonucu elde edilen sap, kabuk, çekirdek, küspe, posa ve bitkilerden elde edilen malzemeler, bitkisel yan ürün olarak yem, ilaç, kozmetik gibi alanlarda (yakma hariç) değerlendirilmesi durumda atık olarak addedilmezler. Ancak bitkisel yan ürün olarak değerlendirmemesi durumunda atık olarak yönetilmesi gerekmektedir. Atık Yönetmeliği Yönetmeliğinin Ek:4 listesinde “02 - Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar” başlığı altında bitkisel kökenli atıklar için atık kodları belirtilmektedir. Bu kategorinin amacı, bu tür maddelerin atık olarak addedilmeden doğrudan yan ürün olarak ekonomiye kazandırabilmenin yollarını ortaya koyarak tarafları buluşturmaktır.
#3 Bitkisel yan ürünler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans veya uygunluk yazısı almak gerekiyor mu?
Hayır. Bitkisel yan ürünler, atık olarak addedilmediği sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına tabi değildir. Yem, ilaç, kozmetik gibi alanlarda kullanılması ise ilgili Bakanlıkların uhdesindedir.
#4 Bitkisel yan ürün olarak değerlendirilemeyen materyaller için diğer seçenekleri nelerdir?
Bitkisel yan ürün olarak değerlendirilemeyen materyaller, malzemenin özelliğine göre biyokütle olarak, biyobozunur atık olarak veya tehlikesiz atık olarak değerlendirilmelidir. Bunun için biyokütle veya atık kategorilerinin kullanılması uygun olacaktır. Bitkisel yan ürün kategorisi atık olarak addedilmeyen maddeler içindir.
#5 Bitkisel, sap, kabuk, çekirdek, küspe, posa gibi tali ürünleri şimdiye dek atık olarak değerlendirdik. Bundan sonra yan ürün olarak nasıl değerlendireceğiz?
Bitkisel yan ürün kategorisi atık oluşumunu engellemek veya atıktan en yüksek faydayı sağlayabilecek seçenekleri ön plana çıkarmak üzere oluşturulmuştur. Bitkisel materyallerinizi bu güne dek atık olarak yönetmeniz, bundan sonra yan ürün olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez. Alıcısını bulduğunuz ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu müddetçe kolayca yan ürün olarak değerlendirebilirsiniz. Ülkemizde başka alanlarda kullanılabildiği halde birçok faydalı hammadde, atık olarak çevreye bırakılıyor veya bertarafı için para harcanıyor. Bu kategori, bitkisel materyalleri atık olmaktan çıkartmak, kullanım seçeneklerini artırmak, yeni fikirler geliştirmek ve bu işlemlere yönelik tarafları bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuştur.
#6 Bitkisel materyaller için aynı zamanda farklı kategorilere ilan verebilir miyim?
Evet. Malzemenin özelliğine göre yan ürün, biyokütle ve atık kategorilerine aynı zamanda ilan verebilirsiniz.
#7 Bitkisel yan ürün ilanı vermek ücretli midir?
Bitkisel yan ürün ilanı vermek (arz ve talep ilanı), verilen ilanları görüntülemek veya bu ilan sahiplerine mesaj/teklif formu göndermek ücretsiz olup bunun için A veya B tipi üye olmak yeterlidir.
#8 Bitkisel yan ürün olarak başka tesise gönderilen maddeler için atık beyan sistemi üzerinden beyan edilmesi gerekiyor mu?
Hayır. Bitkisel yan ürünler, atık olarak addedilmediği sürece beyan edilmesi gerekmiyor.