tapbis

İlan Listesi

İl/İlçe
Tip Kategori Başlık Tarih İl/İlçe
 Arz 030307 - Atık Kâğıt Ve Kartonun Hamur Haline Getirilmesi Sırasında Mekanik Olarak Ayrılan Iskartalar 100 kilo civarında kağıt atık karton 24/08/2018 02:00 İstanbul/Sariyer
 Talep 200101 - Kâğıt Ve Karton (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları) Tehlikesiz Kağıt atık alımı 01/08/2018 17:03 Edirne/Merkez
Tip Kategori Başlık Tarih İl/İlçe
 Arz 030307 - Atık Kâğıt Ve Kartonun Hamur Haline Getirilmesi Sırasında Mekanik Olarak Ayrılan Iskartalar 100 kilo civarında kağıt atık karton 24/08/2018 02:00 İstanbul/Sariyer
Tip Kategori Başlık Tarih İl/İlçe
 Talep 200101 - Kâğıt Ve Karton (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları) Tehlikesiz Kağıt atık alımı 01/08/2018 17:03 Edirne/Merkez
Mevzuat
Adı İşlemler
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanım Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tehlikesiz KağıtKarton Atık Pazarı Akım Şeması
Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri
Sık Sorulan Sorular
#1 Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerlerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları nereye verebilirim?
Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerlerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi geri kazanılabilir atıkların biyobozunur atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir. Kaynağında ayrı topladığınız atıklarınızı, belediyenin ikili toplama sistemine, atık getirme merkezlerine veya doğrudan yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri ile çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine verebilirsiniz.
#2 Sanayi tesisleri ve diğer işletmelerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları nereye verebilirim?
Sanayi tesisleri ve diğer işletmelerde oluşan ambalaj atığı olmayan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi geri kazanılabilir atıkları yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerine, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine verebilirsiniz. Bunun için “atık kategorileri” grubunda yer alan metal, plastik, cam, kağıt-karton, ahşap, tekstil atıkları kategorilerine arz ilanı verebilir veya doğrudan yetkili tesislerle iletişime geçebilirsiniz. Ambalaj atıkları için lütfen ambalaj atıkları kategorisini inceleyiniz.
#3 Cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları ücret karşılığı satabilir miyim?
Evet. Ambalaj dışındaki tüm atıklarınızı satabilirsiniz. Ancak ücret konusu alıcı verici konumundaki taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
#4 Cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları alacak yasal firmaları nereden bulacağım?
Bu kategoriye ücretsiz ilan verebilir veya yetkili/lisanslı firmalara doğrudan mesaj/teklif formu gönderebilirsiniz. Tehlikesiz plastik atıklarınızı almaya yetkili olmayan firmalar, TAPBİS tarafından filtrelenerek ilanınızın detaylarını göremeyecek ve size ulaşamayacaktır.
#5 Tehlikesiz atıkları toplayan hurdacıların lisans alması mı gerekiyor?
Ambalaj atığı toplayan firmaların ambalaj atığı toplama ayırma lisansı, ambalaj atığı dışındaki tehlikesiz atıkları toplayan ve ayıran tesislerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden “tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi” alması gerekiyor. Ayrıca tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri de lisans belgesinde ilgili atık kodları bulunması şartıyla tehlikesiz atık alabilirler. (Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği Madde : 7/d, 8/c)
#6 Ambalaj atığı toplama ayırma lisansı bulunan tesisler ambalaj olmayan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları da toplayabilirler mi?
Ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına ilişkin görev ve sorumluluk belediyelerin olup, belediyeler bu yükümlülüklerini ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri aracılığıyla yerine getirebilirler. Ancak tehlikesiz atıklar bu planın dışındadır. Tehlikesiz atıkları kabul edecek tesislerin tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi veya işleme/geri kazanım lisansının olması gerekmektedir.
#7 Tehlikesiz atıkların geçici depolanma kriterleri nelerdir?
Tehlikesiz atıklar tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri kaplar içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza edilmeli, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verilmeli, atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliği sağlanmalı, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemleri oluşturulmalıdır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolanması kriterleri “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#8 Tehlikesiz atıklar için çevre bilgi sistemi üzerinden beyan verilmesi gerekiyor mu?
Evet. 2015 tarihinden itibaren tehlikesiz atıklar için de atık beyan formu düzenlenmelidir.
#9 Tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi belgesi almak istiyorum. Hangi şartları sağlamamız gerekiyor?
Tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinde aranan şartlar Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 12. Maddesinde belirtilmiştir. Tebliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken koşullar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#10 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi kurmak istiyorum. Hangi şartları sağlamamız gerekiyor?
Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 11. Maddesinde belirtilmiştir. Tebliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken koşullar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#11 Toplama ayırma tesisleri kendi aralarında tehlikesiz atık alışverişi yapabilir mi?
Evet. Ambalaj atıkları hariç tehlikesiz atıklar TAT’dan TAT’a veya TAT’dan geri kazanım tesisine transfer edilebilir, bu şekilde sektörel firmalar arasında ticarete konu edilebilir. Ancak bu kategori atık üreticileri ile yetki belgeli TAT’lar ve geri kazanım tesisleri içindir. Tehlikesiz atıkların sektörel firmalar arasındaki alışveriş işlemleri için “sektörel kategoriler” grubundaki “tehlikesiz hurdalar” kategorisini kullanmanız gerekmektedir. Ambalaj atıkları için ambalaj atıkları kategorisini inceleyebilirsiniz.
#12 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almak için alan sınırlaması var mı?
Hayır.
#13 Tehlikesiz atık üreticisi, tehlikesiz atıklarını kendi sahasında en fazla ne kadar geçici depolayabilir?
En fazla 1 yıl.
#14 Ofislerde, okullarda ve benzeri işyerlerinden çıkan gazete, evrak gibi kağıt atıklar ambalaj kapsamına girer mi, bu atıklar belediyenin toplama sistemine verilmek zorunda mı?
Gazete, evrak, dosya gibi ofislerden çıkan kağıt karton atıklar ambalaj atığı değildir. Bu atıkların belediyenin ambalaj atığı toplama sistemine verilmesi zorunlu değildir. Bu atıkları belediyenin ikili toplama sistemine, yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerine veya doğrudan çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine verebilirsiniz.
#15 İşyerimizin arşivinde birikmiş evraklar özel bilgiler içermekte olup bu evrakları güvenli bir şekilde imha etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz?
Bu tür kağıt ve karton atıklarını yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri alma yetkisine sahiptir. Ancak bu firmalardan uygun ekipmanlarla sizin gözetiminizde atıkları parçalamalarını ve bu şekilde kullanılamaz hale getirildikten sonra almalarını talep edebilirsiniz. Resmi veya özel bir çok atık üreticisinin benzer talepleri olduğu için bu şekilde hizmet veren firmalar bulunmaktadır.