tapbis

Mevzuat Değişikliği Duyuruları

Mevzuat Değişikliği Duyuruları
  • Yeni “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik ile daha önce yürürlükte olan 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ambalaj atıklarının yönetimi ve belgelendirme konularında önemli değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, “Ambalaj Atıkları” kategorisi içerisinde yer alan “Mevzuat” sekmesinden indirebilirsiniz.}