tapbis

Mevzuat Değişikliği Duyuruları

  • 30621 sayılı "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, uygulamaya ilişkin 25.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan  usul ve esaslar, 09.01.2019 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeyle yürürlüğe konulan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Dair Usul ve Esaslar" a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.      

  • Belge
  • 7153 sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Aralık 2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun değişikliği; atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulaması ile birlikte, geri kazanım katkı payı ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi gibi atık yönetimine ait birçok önemli değişiklik içeriyor.
  • Belge
  • Yeni “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik ile daha önce yürürlükte olan 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ambalaj atıklarının yönetimi ve belgelendirme konularında önemli değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, “Ambalaj Atıkları” kategorisi içerisinde yer alan “Mevzuat” sekmesinden indirebilirsiniz.